MATERIĀLI DIDAKTIKĀ

Reiņa Vējiņa prezentācija pieejama: DATU_BAZES_MODELA_IZMANTOSANA_STUDIJU_PROCESA