Projekta mērķis ir izpētīt un kartēt bērnības vēstures reprezentāciju Latvijas muzejos un, balstoties uz pētījumu rezultātiem, izveidot datu bāzes modeli, kas aktivizētu e-studijas augstākās izglītības institūcijās. Projekta uzdevumi ir šādi:

  1. Izstrādāt bērnības vēstures kartēšanas metodoloģiju un, balstoties uz bērnības pētījumu teoriju, atklāt tipisko bērnības narratīvu Latvijas muzejos.
  2. Izmantojot ticamas zināšanas (tipiskais narratīvs, kas atklāts kartēšanas rezultātā; studentu pētniecisko aktualitāšu izglītības zinātnēs analīze), izveidot bērnības vēstures datubāzes modeli, kas viegli papildināms ar studentu nodevumu.
  3. Izstrādāt metodoloģiju datubāzes ieviešanai augstākās izglītības institūciju e-vidē, īpaši skolotāju sagatavošanas programmās.

Ar bērnības reprezentāciju šī pētījuma ietvaros tiek saprasts ikviens muzeja priekšmets (lietiski priekšmeti, iespieddarbi, dokumenti, audiovizuālās liecības), kas atrodas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā un attēlo bērna dzīvi noteikta laikmeta kontekstā. Ar jēdzienu ‘bērnība’ tiek saprasts cilvēka dzīves posms līdz pilngadības (18 gadu vecuma) sasniegšanai.

Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk