Projekta aktualitāte ir balstīta vairākos apsvērumos par atmiņu institūciju (tai skaitā muzeju) un augstskolu sinerģiju kultūras mantojuma aktualizācijā studentu auditorijā.

Muzeja ekspozīcijas izmantošana mācību procesā sniedz vielu jaunām zināšanām, patstāvīgai atbilžu meklēšanai, dažādu avotu kritiskai salīdzināšanai, mācot prasmi argumentēt un diskutēt. Savukārt, moderna muzeja uzdevums ir veidot ekspozīciju, kas akadēmiskajā pētniecībā iegūtus rezultātus pasniedz sabiedrībai plaši saprotamā jeb lietojamā formā, t.i., izmantojot publiskās vēstures pieeju. Sadarbību starp muzejiem un augstskolām īpaši ir aktualizējusi COVID-19 pandēmija, kad abas institūcijas ir spiestas ar savu auditoriju strādāt attālināti.

Bērnības diskursa izvēli muzeju ekspozīcijā noteica atziņa, ka attieksme pret bērnu un bērnību lielā mērā atklāj un raksturo sabiedrības politisko, sociālo un kultūras brieduma pakāpi. Tātad muzeja eksponāti piedāvā vielu arī dažādu laikmetu konteksta analīzei un salīdzināšanai, kas, savukārt, ļauj labāk saprast bērnību un ar to cieši saistītās izglītības aktualitātes mūsdienās.

Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk