Kartēšanas metodoloģija


Mārītes Savičas 2020.gada 4.decembra semināra prezentācijas pieejamas: 

LU_intelektualo_sasniegumu_un_kulturvesturiska_mantojuma_atspogulojums_timekla_vietnes_I